معنی اسم آردین

آرد = آرت + ین (نسبت)، منسوب به آرت، مقدس

ریشه اسم آردین

فراوانی اسم آردین

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام آردین ثبت نام شده اند.