اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
کیان پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تار... مشاهده
آراد <p>نام پسرانه آراد با تلفظ /ārād/ و املا Arad&nbsp... مشاهده
سامیار <p>&nbsp;(تلفظ: sāmyār) اسمی پسرانه و فارسی</p> <... مشاهده
ماهان روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام... مشاهده
پارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
کارن نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک ب... مشاهده
رادین <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه رادین با تلفظ / Rādin... مشاهده
مهراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهراد با تلفظ /Məhrād... مشاهده
آریا نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی... مشاهده
مهرسام <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهرسام با تلفظ/Mehr.s... مشاهده
رهام <p>(تلفظ: rohām, rohhām) اسمی ایرانی و پسرانه</p>... مشاهده
مهدیار <p>نام پسرانه مهدیار با تلفظ /Mahdi.yār/ و /Mahd.y... مشاهده
نیکان <p>نام پسرانه نیکان با تلفظ /Nikān/ و املا Nikan ج... مشاهده
پرهام برهان قاطع براهیم ابراهیم را معرب آن دانسته است مشاهده
رادمهر <p>(تلفظ: rād mehr) اسمی پسرانه و فارسی مرکب از را... مشاهده
آرسام <p><span style="color: #444444; font-family: MsYek... مشاهده
بردیا نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه مشاهده
اهورا <p>(تلفظ: ahurā) اسمی ایرانی، فارسی و اوستایی</p>... مشاهده
سام آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر ن... مشاهده
محمدحسین ترکیب دو کلمه محمدبه معنای پسندیده و حسین به معنای... مشاهده
آرتین آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
رادوین <p>&nbsp;(تلفظ: rādvin) اسمی پسرانه و ایرانی، نام... مشاهده
ویهان <p>نام پسرانه ویهان با تلفظ /Vi.hān/ و املا Vihan... مشاهده
صدرا مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارس... مشاهده
هیراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هیراد با تلفظ /Hirād/... مشاهده
آروین تجربه، آزمایش امتحان آزمون مشاهده
سپهر آسمان مشاهده
لنا نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی مشاهده
مهیار <p>نام پسرانه مهیار با تلفظ /Mah.yār/ و املا Mahya... مشاهده
آرمان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه آرمان با تلفظ/ Ārmān/... مشاهده
بهراد <p>&nbsp;(تلفظ: behrād) اسمی پسرانه و ایرانی&nbsp;... مشاهده
کوروش نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر... مشاهده
آرش عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدا... مشاهده
یزدان <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:... مشاهده
رادمان <p>(تلفظ: rādmān) اسمی پسرانه و ایرانی از شخصیتهای... مشاهده
سورنا نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان مشاهده
شایان سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور مشاهده
گردو از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
یکتا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه یکتا با تلفظ /Yəktā/... مشاهده
مانی نام بنیانگذار آیین مانوی مشاهده
برسام آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام... مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
آرمین از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد... مشاهده
کیارش <p>(تلفظ: kiyāra&scaron;) اسمی پسرانه و ایرانی از... مشاهده
اراد آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
آرتا ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است مشاهده
نیما نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج... مشاهده
آرشا <p><span style="color: #444444; font-family: MsYek... مشاهده
پوریا نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی... مشاهده
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده