اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
کیان پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تار... مشاهده
ماهان روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام... مشاهده
پارسا پرهیزکار، مؤمن مشاهده
آراد <p>نام آراد با تلفظ /ārād/ و املای لاتین Arad در ل... مشاهده
سامیار کمک کننده به آتش محافظ آتش مشاهده
رادین <p>معنی اسم رادین: بخشنده و جوانمرد&nbsp;</p> <p>... مشاهده
کارن نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک ب... مشاهده
مهراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهراد با تلفظ /Məhrād... مشاهده
مهرسام <p>مهرسام پسر خونگرم و مهربان، مرکب از مهربه معنای... مشاهده
پرهام برهان قاطع براهیم ابراهیم را معرب آن دانسته است مشاهده
رهام از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی د... مشاهده
مهدیار <p>نام پسرانه مهدیار با تلفظ /Mahdi.yār/ و یا /Mah... مشاهده
آریا نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی... مشاهده
رادمهر مرکب از راد( بخشنده) + مهر( خورشید) ، نام یکی از... مشاهده
محمدحسین ترکیب دو کلمه محمدبه معنای پسندیده و حسین به معنای... مشاهده
نیکان <p>نام پسرانه نیکان با تلفظ /Nikān/ و املا Nikan ج... مشاهده
سام آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر ن... مشاهده
بردیا نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه مشاهده
آرتین آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
اهورا در فرهنگ ایران باستان، خداوند مشاهده
آرسام آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر... مشاهده
سپهر آسمان مشاهده
صدرا مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارس... مشاهده
ویهان <p>نام پسرانه ویهان با تلفظ /Vi.hān/ و املای Vihan... مشاهده
هیراد کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد مشاهده
بهراد مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده) مشاهده
آروین تجربه، آزمایش امتحان آزمون مشاهده
رادوین جوانمرد مشاهده
کوروش نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر... مشاهده
مهیار <p>نام پسرانه مهیار با تلفظ/Mah.yār/ و املا Mahyar... مشاهده
آرمان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه آرمان با تلفظ/ Ārmān/... مشاهده
آرش عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدا... مشاهده
شایان سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور مشاهده
رادمان دارمان،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسر... مشاهده
لنا نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی مشاهده
مانی نام بنیانگذار آیین مانوی مشاهده
سورنا نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان مشاهده
یزدان <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:... مشاهده
کیارش از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه ک... مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
یکتا یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی هم... مشاهده
آرمین از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد... مشاهده
پوریا نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی... مشاهده
نیما نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج... مشاهده
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده
آرتا ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است مشاهده
پویان پویا، پوینده مشاهده
برسام آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام... مشاهده
محمد پارسا مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به م... مشاهده
اراد آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده