معنی اسم آرشاویر

مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی

ریشه اسم آرشاویر

فراوانی اسم آرشاویر

در حال حاضر ۹۹ نفر در گهواره با نام آرشاویر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آرشاویر

من از قبل ازدواج اسم بچه هامو انتخاب کردم 😊وقتی باردار شدم نظرم با شوهرم متفاوت بود ک ماه ۶ اسمش تایید شد به معنای مرد مقدس مرد بزرگه و چون اسم خودمم ایرانیه خیلی دوسش دارم😍
مامان آرشاویر
من قبل از بارداری باهمسرم دوتا اسمدختر یه اسم پسر انتخاب کرده بودیم.اسم آرشاویربود.معنای مردمقدس
مامان آرشاویر