معنی اسم آریابد

به ضم ب - آریا + بد(صاحب و سرور) سرور قوم آریایی ٠ بزرگ آریاییان

ریشه اسم آریابد

فراوانی اسم آریابد

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام آریابد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آریابد

زیبا بود چون معنی اسم بزرگی داشت یهنی بزرگ آریایی و من دوست دارم بچم رو در هر زمینه ای بزرگ و قوی بار بیارم♥️🍀
مامان آریابُد