معنی اسم آریز

نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج

ریشه اسم آریز

فراوانی اسم آریز

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام آریز ثبت نام شده اند.