معنی اسم آزران

منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و همچنین نام نژادی از اسب است که پاهایش سیاه و دستانش به رنگی دیگر است

ریشه اسم آزران

فراوانی اسم آزران

تا کنون کسی با نام آزران در گهواره ثبت نام نکرده است.