معنی اسم آشر

شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع)

ریشه اسم آشر

فراوانی اسم آشر

تا کنون کسی با نام آشر در گهواره ثبت نام نکرده است.