معنی اسم آوات

آرزو،خواسته

ریشه اسم آوات

فراوانی اسم آوات

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام آوات ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آوات

امید و آروز.....
مامان آوات