معنی اسم آکو

قله کوه،مکان بلند،انسان با عظمت و مقتدر

ریشه اسم آکو

فراوانی اسم آکو

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام آکو ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آکو

من همسرم از مجردی اسم آکو رو دوست داشت و منم قبول کردم . به معنی عظمت بزرگی
مامان آکو
من بعداینکه پسرم به دنیااومدتصمیمم قطعی شدبین آراد وآکومونده بودم البته همسرم آکوروبیشتردوست داشت ولی تصمیم آخروبه عهده من گذاشت که منم آکوروانتخاب کردم وبه معنیه عظمت وبزرگیه
مامان آکو
من همسرم عاشق اسم کردی بود که آکو گذاشتیم به معنی عظمت 🙂
مامان آکو