معنی اسم ابوالحسن

پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس

ریشه اسم ابوالحسن

فراوانی اسم ابوالحسن

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام ابوالحسن ثبت نام شده اند.