معنی اسم ابوالحسین

پدر حسین، کنیه آهو

ریشه اسم ابوالحسین

فراوانی اسم ابوالحسین

تا کنون کسی با نام ابوالحسین در گهواره ثبت نام نکرده است.