معنی اسم ابوالعباس

پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده)

ریشه اسم ابوالعباس

فراوانی اسم ابوالعباس

تا کنون کسی با نام ابوالعباس در گهواره ثبت نام نکرده است.