معنی اسم ابومسلم

نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کرد و بنی عباس را به قدرت رساند

ریشه اسم ابومسلم

فراوانی اسم ابومسلم

تا کنون کسی با نام ابومسلم در گهواره ثبت نام نکرده است.