معنی اسم اختای

همانند نیزه - تیز

ریشه اسم اختای

فراوانی اسم اختای

تا کنون کسی با نام اختای در گهواره ثبت نام نکرده است.