معنی اسم اخشاد

نام پادشاه فرغانه

ریشه اسم اخشاد

فراوانی اسم اخشاد

تا کنون کسی با نام اخشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.