معنی اسم ادیان

کنایه از مرد درشت هیکل و قوی - مرکب تندرو و فربه

ریشه اسم ادیان

فراوانی اسم ادیان

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام ادیان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ادیان

وقتی باردار بودم تعیین کردم..البته باباش خیلی وقته بااین اسم موافقه یکی قبل ازدواج اسم مد نظرش بود ..معنی خاصی نداشت ادیان جمع دین هست.همینکه پدرش و بابا ادیان صدا میکردن براش یه عالمه شوق و هیجان بود و جذابیت خیلی خاصی براش داره
مامان ادیان