معنی اسم ارتاریا

ارتا آریا، مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار، نام پسر خشایار پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ارتاریا

فراوانی اسم ارتاریا

تا کنون کسی با نام ارتاریا در گهواره ثبت نام نکرده است.