معنی اسم اردشام

پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیان ارمنستان

ریشه اسم اردشام

فراوانی اسم اردشام

تا کنون کسی با نام اردشام در گهواره ثبت نام نکرده است.