معنی اسم ارشاک

ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از یزرگان قوم پارت که در سال 256 ق.م بر سلطان سلوکی طغیان کرد و سلسله اشکانیان را بنا نهاد

ریشه اسم ارشاک

فراوانی اسم ارشاک

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ارشاک ثبت نام شده اند.