معنی اسم ارمانک

از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که تصمیم گرفتند آشپز دربار ضحاک شوند تا بتوانند یکی از دو جوانی را که هر روز برای غذای ماران ضحاک کشته می شدند، برهانند

ریشه اسم ارمانک

فراوانی اسم ارمانک

تا کنون کسی با نام ارمانک در گهواره ثبت نام نکرده است.