معنی اسم اریامن

آرامش دهنده، خوشبختی دهنده ، نام دریا سالار شجاع و رشید خشایارشاه پادشاه هخامنشی در جنگ سالامین

ریشه اسم اریامن

فراوانی اسم اریامن

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام اریامن ثبت نام شده اند.