معنی اسم ازدر

منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب

ریشه اسم ازدر

فراوانی اسم ازدر

تا کنون کسی با نام ازدر در گهواره ثبت نام نکرده است.