معنی اسم اسفندیار

آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم

ریشه اسم اسفندیار

فراوانی اسم اسفندیار

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام اسفندیار ثبت نام شده اند.