معنی اسم اشعیا

نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

ریشه اسم اشعیا

فراوانی اسم اشعیا

تا کنون کسی با نام اشعیا در گهواره ثبت نام نکرده است.