معنی اسم اشیر

خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)

ریشه اسم اشیر

فراوانی اسم اشیر

تا کنون کسی با نام اشیر در گهواره ثبت نام نکرده است.