معنی اسم اصیل الدین

دارای اصالت در دین، نام پسر خواجه نصیرالدین طوسی

ریشه اسم اصیل الدین

فراوانی اسم اصیل الدین

تا کنون کسی با نام اصیل الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.