معنی اسم افرود

فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم افرود

فراوانی اسم افرود

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام افرود ثبت نام شده اند.