معنی اسم افضل

برترین، بالاترین

ریشه اسم افضل

فراوانی اسم افضل

تا کنون کسی با نام افضل در گهواره ثبت نام نکرده است.