معنی اسم افضل الدین

برترین در دین

ریشه اسم افضل الدین

فراوانی اسم افضل الدین

تا کنون کسی با نام افضل الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.