معنی اسم افلاطون

نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی

ریشه اسم افلاطون

فراوانی اسم افلاطون

تا کنون کسی با نام افلاطون در گهواره ثبت نام نکرده است.