معنی اسم اقبال علی

آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است

ریشه اسم اقبال علی

فراوانی اسم اقبال علی

تا کنون کسی با نام اقبال علی در گهواره ثبت نام نکرده است.