معنی اسم الله داد

الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند

ریشه اسم الله داد

فراوانی اسم الله داد

تا کنون کسی با نام الله داد در گهواره ثبت نام نکرده است.