معنی اسم اندریمان

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان افراسیاب تورانی

ریشه اسم اندریمان

فراوانی اسم اندریمان

تا کنون کسی با نام اندریمان در گهواره ثبت نام نکرده است.