معنی اسم انوشروان

انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد

ریشه اسم انوشروان

فراوانی اسم انوشروان

تا کنون کسی با نام انوشروان در گهواره ثبت نام نکرده است.