معنی اسم انوشیروان

دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر(ص) در زمان این پادشاه متولد شد

ریشه اسم انوشیروان

فراوانی اسم انوشیروان

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام انوشیروان ثبت نام شده اند.