معنی اسم اوحد

یگانه، بی همتا

ریشه اسم اوحد

فراوانی اسم اوحد

تا کنون کسی با نام اوحد در گهواره ثبت نام نکرده است.