معنی اسم اورمزد

هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم اورمزد

فراوانی اسم اورمزد

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام اورمزد ثبت نام شده اند.