معنی اسم اوستا

نام کتاب مقدس زرتشتیان

ریشه اسم اوستا

فراوانی اسم اوستا

در حال حاضر ۱۵۸ نفر در گهواره با نام اوستا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اوستا

من از وقتی که مجرد بودم اسم پسرخواهر دوستم اوستا بود از اون موقع عاشق اسم اوستا شدم وبه هرکی که پسردارمیشد پیشنهاد میدادم که بالاخره قسمت پسرخودم شد که اسم زیبای اوستا را درنظربگیریم
مامان اوستا
من دوران مجردی ازاسم ویهان خیلی خوشم میومد تااینکه دوستم اسم بچه اش گذاشت ویهان .باردار که بودم بااقامون این اسم زیبا زو انتخاب کردیم برای گل پسر نازمون آقا اوستا
مامان اوستا