معنی اسم اولاد

از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم اولاد

فراوانی اسم اولاد

تا کنون کسی با نام اولاد در گهواره ثبت نام نکرده است.