معنی اسم اوژن

به زمین افکننده ، از بین برنده دشمن

ریشه اسم اوژن

فراوانی اسم اوژن

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام اوژن ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اوژن

ی دختر کوچولو دارم به اسم روخند یعنی خنده رو خیلی اسم پسر بود که به رخند نزدیک باشه ولی ما از اسم اوژن خوشمون اومد به معنی از بین بردنده دشمن و بزیر افکننده دیو بین اسامی که انتخاب کرده بودیم اوژن تلفظش برای دخترم راحت بود و پذیرفتش
مامان اوژن