معنی اسم اپرنگ

نام پسر سام

ریشه اسم اپرنگ

فراوانی اسم اپرنگ

تا کنون کسی با نام اپرنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.