معنی اسم بابک

استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدراردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی، تخلص شاعرکرد «علی اصغر سریری»

فراوانی اسم بابک

در حال حاضر ۷۵ نفر در گهواره با نام بابک ثبت نام شده اند.