معنی اسم باریکان

دماغه ‏کوه

ریشه اسم باریکان

فراوانی اسم باریکان

تا کنون کسی با نام باریکان در گهواره ثبت نام نکرده است.