معنی اسم بازبان

کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند

ریشه اسم بازبان

فراوانی اسم بازبان

تا کنون کسی با نام بازبان در گهواره ثبت نام نکرده است.