معنی اسم باسام

ترسناک

ریشه اسم باسام

فراوانی اسم باسام

تا کنون کسی با نام باسام در گهواره ثبت نام نکرده است.