معنی اسم بختیار

خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی

ریشه اسم بختیار

فراوانی اسم بختیار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بختیار ثبت نام شده اند.