معنی اسم بختیاری

خوشبختی، کامرانی ، یکی از تیرةهای بزرگ کرد لرستان ، یکی از لهجةهای زبان کردی

ریشه اسم بختیاری

فراوانی اسم بختیاری

تا کنون کسی با نام بختیاری در گهواره ثبت نام نکرده است.