معنی اسم برادر

اخوی، داداش ، کنایه ‏از رفیق

ریشه اسم برادر

فراوانی اسم برادر

تا کنون کسی با نام برادر در گهواره ثبت نام نکرده است.