معنی اسم برام

خوشبو

ریشه اسم برام

فراوانی اسم برام

تا کنون کسی با نام برام در گهواره ثبت نام نکرده است.