معنی اسم برتن

بردیس - به فتح ب و ت - مرد مغرور

ریشه اسم برتن

فراوانی اسم برتن

تا کنون کسی با نام برتن در گهواره ثبت نام نکرده است.